Regulamin sklepu internetowego: www.sklep.ayurveda-polska.com

Sklep internetowy znajdujący sie pod domeną „www.sklep.ayurveda-polska.com” prowadzony jest przez firmę: Ayurveda Polska Michał Machura, wpisanym przez Urząd Miasta Warszawa do ewidencji działalności gospodarczej. Siedziba firmy znajduje się w Warszawie Al. Niepodległości 21a m 64, 02-653 Warszawa, NIP729-000-82-54, Regon 470004821.

Ochrona danych osobowych

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu są przetwarzane przez właściciela sklepu. Powierzone dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:

realizacji umowy

jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep.

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania – na stronie sklepu, każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Rejestracja i Logowanie

1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji na stronie sklepu pod adresem: www.sklep.ayurveda-polska.com. celem nadania loginu oraz hasło do logowania.

3. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika i może być zmienione na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

4. Rejestracja jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie.

5. Zarejestrowany Klient ma możliwość:

  1. zamówienia produktu;
  2. zmiany swoich danych;

  3. zmiany swojego hasła;
  4. dostępu do statusu oraz historii swoich zamówień;
  5. otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;
  6. całkowitego usunięcia swojego konta.

Realizacja zamówień

6. Sklep internetowy www.sklep.ayurveda-polska.com prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

7. Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego, za określoną tam cenę. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

8. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.

9. Dane podane przez Klienta podczas procesu rejestracji lub przy składaniu zamówienia muszą być prawdziwe.

Ceny

10. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu: www.sklep.ayurveda-polska.com są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

11. Ceny podane przy produktach na stronie sklepu podawane są w złotych. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów.

12. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Kupuję i płacę” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

13. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon fiskalny lub fakturę VAT na życzenie Klienta.

Dostawa

14. Zamówiony towar dostarczany jest bezpośrednio z globalnego centrum dystrybucji w New Delhi, w Indiach za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, lub w niektórych przypadkach wysyłany jest drogą pocztową. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy. Przesyłki o wartości od 350 zł zwolnione są z kosztów dostawy.

15. Towar dostarczany jest w fabrycznym opakowaniu, bez jakichkolwiek wad i usterek.

16. Przesyłki są dostarczane przez DHL zazwyczaj w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym. Sklep www.sklep.ayurveda-polska.com nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane ze strony firmy kurierskiej DHL.

17. Klient otrzymuje indywidualny link do śledzenia swojej przesyłki na stronie firmy kurierskiej DHL, od momentu kiedy przesyłka jest już nadana w Indiach.

18. Przesyłki wysyłane dogą pocztową dostarczane są w okresie 14 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.

19. Sklep:www.sklep,ayurveda-polska.com nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane błędnymi danymi adresowymi dostawy ze strony klienta.

20. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

21. Każda przesyłka wymaga pisemnego potwierdzenia odbioru z chwilą dostarczenia do klieta przez firmę kurierską DHL.

22. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma.

23. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

24. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem dotyczącym niezgodności nalezy skierować na adres : info@ayurveda-polska.com

Platności

25. Możliwe są następujące formy płatności:

a) Przelewem po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie naszej firmy

b) Płatności Transferuj

c) Płatności Pay-Pal


d) płatności kartami debetowymi i kredytowymi

Reklamacje i zwroty

26. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem dotyczącym niezgodności nalezy skierować na adres : Ayurveda Polska Michał Machura Sarmacka 2 lok 7 Łódź 93-320

27. Zgłoszenie niezgodności towaru powinno nastąpić do 14 dni od momentu otrzymania towaru.

28. W terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia niezgodności towaru będzie podjęta decyzja.

29. W każdym z przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego produktu, koszty dostawy do klienta ponosi sklep.

30. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) w okresie 14 dni Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny po prostu odsyłając otrzymany produkt.

31. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. Zwrotowi podlega produkt w stanie niezmienionym, nie posiadający cech użytkowania. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Ayurveda-Polska Michał Machura ul. Sarmacka 2 lok 7, 93-320 Łódź

32. Sklep www.sklep,ayurveda-polska.com ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy i produktu, oraz zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy.

33. Sklep www.sklep.ayurveda-polska.com dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

34. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia produktu..

35. Pytania przed odesłaniem towaru można kierować pod nr telefonu 784 565 078 lub e-mailem (info@ayurveda-polska.com). Pozwoli to na ustalenie odpowiedniej procedury reklamacji.

Bonusy i promocje

36. Sklep Ayurveda-Polska w ramach promocji wprowadza bonusy rabatowe.

37. Wszelkie bonusy i promocje przyznawane są indywidualnie dla każdego klienta i trwają przez określony czas.

38. Warunkiem przyznania bonusu jest dokonanie zakupów w sklepie internetowym: www.sklep.ayurveda-polska.com

39. W zależności od rodzaju zakupionych produktów klient otrzymuje jeden lub więcej kuponów rabatowych.

40. Kupony rabatowe można sumować celem uzyskania wyższego rabatu.

41. Kupon rabatowy uprawnia do jednorazowej zniżki za usługę konsultacji ayurvedyjskiej i/lub do obniżki ceny biletu na Ayurveda Events lub inne usługi.

42. Minimalna kwota zakupów w sklepie internetowym uprawniająca do uzyskania rabatu na bilety i konsultancję wynosi 150 zł.

43. W przypadku niewykorzystania kuponu zniżkowego w terminie 2 miesięcy od daty przyznania, bonus rabatowy wygasa.

44. Przyznane kupony nie podlegają wymianie na towar, ani nie podlegają zwrotowi.

45. Wielkość kuponu rabatowego uzależniona jest od przedziału cenowego produktu.

46. Szczegółowe warunki każdej promocji określane są każdorazowo w regulaminie danej promocji dostępnym w zakładce: http://sklep.ayurveda-polska.com/bonusy/

Postanowienia końcowe

47. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez magazyn w Indiach

48. Sklep www.sklep.ayurveda-polska.com nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia funkcjonowania Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu.

49. Wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygane będą przez sąd polubonie lub przez właściwy sąd powszechny,

50. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie : www.sklep.ayurveda-polska.com Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

51. W razie pytań lub wątpliwości Klient może kontaktować się telefonicznie pod numer: +48 784 565 078 lub przez email: info@ayurveda-polska.com